Polisolokaty Aktualności 2021

Nieważność umowy polisolokat – kolejne wyroki na korzyść konsumentów

231 189,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie otrzyma klient kancelarii, którego reprezentowaliśmy w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym oferującym polisy na życie z UFK. W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia sąd podzielił argumentację dotyczącą nieważności umowy zaprezentowaną przez stronę powodową. Podkreslił, że ani powód, ani tym bardziej biegły nie byli w stanie określić sposobu ustalenia świadczenia […]

Czym jest Polisolokata?

W ostatnim czasie bardzo dużo słychać o polisolokatach. Temat ten systematycznie “przewija” się na łamach portali internetowych, telewizji, czy gazet. Osoby poszkodowane poszukują pomocy i zakładają stowarzyszenia, by walczyć o swoje prawa i odzyskać swoje środki wpłacone na poczet tego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego. Co to za produkt? Spis treści: Polisolokata – co to jest? Lokaty inwestycyjne […]

Kolejny sukces w odzyskiwaniu oszczędności z polisolokat!

W dniu 29 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie z powództwa jednego z klientów kancelarii przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., na skutek apelacji powoda do wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 11 lipca 2019 r. uwzględnił apelację, wskutek czego, w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie z UFK, […]

Polisolokaty – Kolejny wyrok na korzyść konsumentów

Zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za abuzywne zarówno postanowienia warunków ubezpieczenia, jak i regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na podstawie art. 808 § 5 k.c. w zw. z art. 3851-3853 k.c. (wyrok z 26 maja 2020 r. sygn. akt XXV C 725/17, nieprawomocny).  Więcej informacji: https://www.rklegal.pl/polisolokaty-kolejny-wyrok-na-korzysc-konsumentow Sprawdź również: Jak wycofać się z polisolokaty?

Sądy orzekają nieważność polisolokat

Wyrokiem z 26 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za nieważną umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartą pomiędzy powodem a jednym z towarzystw ubezpieczeniowych (sygn. akt XXV C 725/17). Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem do wyroku r.pr. Szymona Guniewicza z Kancelarii RK Legal. Więcej informacji pod tym linkiem. Sprawdź […]

Polisolokaty trafiają do sądów. Polacy chcą odzyskać swoje pieniądze, ruszyli do kancelarii prawnych

Z danych stowarzyszenia “Przywiązani do polisy” wynika, że około 5 mln osób ma polisolokaty o łącznej wartości przekraczającej 50 mld zł. Wielu klientów na tym instrumencie straciło, bo ryzyko inwestycyjne było w całości przerzucone na klientów. Dodatkowo umowy były tak sformułowane, że trudno było je oszacować. Dlatego teraz w sądach klienci walczą o odzyskanie pieniędzy. […]

Ważny wyrok w sprawie polis inwestycyjnych – „umowa nieważna”

Na klientów, którzy kupili produkt o nazwie „Pareto II”, przerzucono całość ryzyka inwestycyjnego, nie dając im jednocześnie możliwości ustalenia, jak szacowana jest wartość inwestycji – stwierdził warszawski sąd okręgowy, orzekając, że umowy te są w całości nieważne. Wyrok otwiera drogę do odzyskania całości środków przez osoby, które skorzystały z tej oferty pośrednika finansowego. Sprawdź również: […]

POLISOLOKATY NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA

www.egospodarka.pl | 28 lipca 2015 | Polisolokaty, czyli umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spędzają sen z powiek wielu osobom, które zdecydowały się na skorzystanie z tych produktów. Pierwsze wątpliwości wzbudziły u konsumentów olbrzymie straty osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Klienci firm ubezpieczeniowych odkryli, że na ich kontach oszczędności topnieją, zamiast się pomnażać i stanowić […]

POZEW ZBIOROWY CZY INDYWIDUALNY?

www.egospodarka.pl | 23 lipca 2015 | Wiele osób zainteresowanych odzyskaniem na drodze sądowej tzw. opłaty likwidacyjnej, bezprawnie pobranej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w związku z przedterminową wypłatą środków z polisolokaty, z pewnością zastanawia się, czy w takiej sytuacji dochodzić swoich praw samodzielnie, czy też za pomocą tzw. pozwu zbiorowego. Przekonanie, że tylko ta druga opcja jest skuteczna […]

Przewiń do góry