Czym jest Polisolokata?

polisolokaty co to

W ostatnim czasie bardzo dużo słychać o polisolokatach. Temat ten systematycznie “przewija” się na łamach portali internetowych, telewizji, czy gazet. Osoby poszkodowane poszukują pomocy i zakładają stowarzyszenia, by walczyć o swoje prawa i odzyskać swoje środki wpłacone na poczet tego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego. Co to za produkt?

Polisolokata – co to jest?

Polisolokata, to można powiedzieć, potoczne nazewnictwo produktu, który jest umową ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W teorii były to produkty finansowe świadczone przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, które miały posiadać atrakcyjne oprocentowanie i móc “uchronić” konsumenta przed “podatkiem Belki”. By objaśnić sposób działania polisolokaty przedstawić musimy uproszczoną genezę powstawania polskich produktów inwestycyjnych.

 

Lokaty inwestycyjne

Początkowo na polskim rynku do produktów inwestycyjnych należały takie rozwiązania jak: obligacje, bony skarbowe, akcje, czy obligacje Skarbu Państwa. Oferta inwestycyjna nie była tak zróżnicowana jak obecnie. Kolejno zaś swoją propozycję przedstawiły banki, które stworzyły lokaty inwestycyjne. Konsument swoje środki umieszczał w ramach lokaty, a część z nich była inwestowana przez bank. Produkt ten był względnie bezpieczny, gdyż banki obiecywały określoną stopę zwrotu z inwestycji, a część środków była zawsze odłożona na oprocentowanej lokacie. Pod koniec umowy banko gwarantował wypłatę zysku.

 

Fundusze inwestycyjne

Kolejno popularność zyskiwały fundusze inwestycyjne, które lokowały pieniądze w ramach różnych instrumentów rynków pieniężnego. Kapitał funduszu inwestycyjnego tworzony jest z środków, które pozyskuje od kupujących określone jednostki uczestnictwa w tymże funduszu. Celem funduszu inwestycyjnego jest zgromadzenie środków od inwestorów i ich pomnażanie. Wypłaca on jakąś część wypracowanych środków w zamian za prowizję i nadwyżki na których to zarabia.

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Po czasie swój udział w zyskach zapragnęły mieć również towarzystwa ubezpieczeniowe. W tym czasie lokaty stały się mniej korzystnym rozwiązaniem ze względu na podatek Belki. Opodatkowanie lokat bankowych doprowadziło do tego, że banki i towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały produkt inwestycyjny, który to pozwolił na “ominięcie” wspomnianego podatku.

 

Polisolokata – jak działa?

Pojawiła się oferta tzw. polisolokat, czyli ubezpieczenia na życie i dożycie oraz lokata bankowa w jednym. Były to umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (UFK). Produkt ten działa podobnie do lokaty bankowej oraz posiada podobne oprocentowanie. Za pośrednictwiem banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego konsument mógł zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie i dożycie, zaś w przypadku końca umowy (dożycia do niej) ubezpieczyciel zobowiązywał się wypłacić konsumentowi przykładowo 108% sumy ustalonego ubezpieczenia (kapitał + 8% premii). 

Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym była więc produktem finansowym, który łączył w sobie zarówno oszczędnościowo-inwestycyjnej lokaty, jak i polisy na życie. Osoba ubezpieczona zobowiązana była do regularnych (np. comiesięcznych składek), które inwestowane były w sposób określony w umowie. Konstrukcja polisolokaty opierała się na założeniu, że konsument wpłacając systematycznie pieniądze na specjalne konto będzie mógł po pewnym czasie dokonać wypłaty kapitału powiększonego o wypracowany zysk. Można stwierdzić, że polisolokata była tokstycznym produktem bankowym, jak również np. kredyty frankowe (czyli kredyty udzielone w CHF).

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Produkty finansowe “opakowane” w umowę ubezpieczenia z czasem dalej ewoluowały. Chęć zysku i procent zwrotu były czynnikiem decydującym dla konsumentów, którzy masowo decydowali się na polisolokaty. Z czasem powstały polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. I od tego momentu, można powiedzieć, że zaczęły się problemy wielu konsumentów, którzy zastanawiają się jak odzyskać pieniądze z polisolokaty

 

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) są połączeniem polisy ubezpieczeniowej na życie z inwestowaniem w fundusze kapitałowe. Są to produkty finansowe oferowane w ramach ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego.

  • Polisolokata – ubezpieczenie indywidualne. Stronami tej umowy są: ubezpieczyciel – towarzystwo ubezpieczeniowe i ubezpieczający – konsument. Konsument jest beneficjentem umowy ubezpieczenia.
  • Polisolokata – ubezpieczenie grupowe. Stronami umowy są: towarzystwo ubezpieczeniowe – ubezpieczający (najczęściej bank). Konsument jest tu jedynie beneficjetem (ubezpieczonym).

Polisolokaty posiadały dość skomplikowane umowy. W przypadku polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym kapitał wpłacany przez konsumenta księgowany był na poczet tzw. pierwszej składki w umowie ubezpieczenia. Składka ta zaś kolejno inwestowana była w fundusze inwestycyjne w sposób określony m.in w:

  • umowie polisolokaty,
  • załączonych do niej regulaminach,
  • OWU,
  • regulaminach funduszy,
  • prospektach emisyjnych.

W uproszczeniu kapitał posiadacza polisolokaty wpłacany w ramach pierwszej składki został zamieniany przez towarzystwo ubezpieczeniowe na jednostki uczestnictwa w funduszu kapitałowym. Produkt ten nie był lokatą, nie był ubezpieczeniem, a w swojej formie najbardziej przypominał produkt inwestycyjny. Kancelaria polisolokaty doradzi oraz poprowadzi sprawę o odzyskanie środków. 

Na domiar złego konsument w umowie zobowiązany był do cyklicznych wpłat środków na poczet polisolokaty. Wpłacane środki zamieniane były na składkę ubezpieczeniową, a kolejno na jednostki funduszu inwestycyjnego. W produkcie tym nie ma gwarantowanej stopy zwrotu kapitału.

Polisolokaty – gdzie szukać pomocy?

Wiele osób znalazło się w dość problematycznej sytuacji, gdzie nie wiedziały one, czy zrezygnować z cyklicznych wpłat i wycofać się z polisolokaty, czy może dalej wpłacać pieniądze na produkt finansowy, który nie generował profitów pieniężnych. 

Z racji na to, że każda sytuacja jest inna, to zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji, podczas której specjalista kancelarii przedstawi możliwe rozwiązania bezpiecznego wycofania się z polislokaty.

Czym jest Polisolokata?
Przewiń do góry