Polisolokaty – Kolejny wyrok na korzyść konsumentów

polisolokaty czy to oszustwo

Zapadł kolejny wyrok stwierdzający nieważność umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za abuzywne zarówno postanowienia warunków ubezpieczenia, jak i regulaminu ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na podstawie art. 808 § 5 k.c. w zw. z art. 3851-3853 k.c. (wyrok z 26 maja 2020 r. sygn. akt XXV C 725/17, nieprawomocny). 

Więcej informacji: https://www.rklegal.pl/polisolokaty-kolejny-wyrok-na-korzysc-konsumentow

Sprawdź również: Jak wycofać się z polisolokaty?

Polisolokaty – Kolejny wyrok na korzyść konsumentów
Przewiń do góry