Nieważność umowy polisolokat – kolejne wyroki na korzyść konsumentów

polisolokaty co to

231 189,94 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie otrzyma klient kancelarii, którego reprezentowaliśmy w sporze z towarzystwem ubezpieczeniowym oferującym polisy na życie z UFK.

W zasadniczych motywach rozstrzygnięcia sąd podzielił argumentację dotyczącą nieważności umowy zaprezentowaną przez stronę powodową. Podkreslił, że ani powód, ani tym bardziej biegły nie byli w stanie określić sposobu ustalenia świadczenia przez pozwanego, a całkowite ryzyko inwestycyjne spoczywało na stronie powodowej.  

W praktyce wartość rachunku UFK jest zazwyczaj o wiele niższa niż suma wpłaconych składek, co jest głównym powodem niezadowolenia, a nawet frustracji klientów, którym przy sprzedaży obiecywano produkt nie tylko bezpieczny, ale i zyskowny. W związku z tym konsumenci ruszyli do sądów, gdzie na wokandach dominują dwa rodzaje spraw: o zwrot całości wartości rachunku w związku z rozwiązaniem umowy (tzw. sprawy o opłatę likwidacyjną lub świadczenie wykupu) lub o zwrot całości wpłaconych składek w związku z nieważnością umowy – podsumowuje r.pr. Szymon Guniewicz

Przeczytaj również: polisolokaty – jak się wycofać

Nieważność umowy polisolokat – kolejne wyroki na korzyść konsumentów
Przewiń do góry