Kolejny sukces w odzyskiwaniu oszczędności z polisolokat!

polisolokaty co to

W dniu 29 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie z powództwa jednego z klientów kancelarii przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., na skutek apelacji powoda do wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 11 lipca 2019 r. uwzględnił apelację, wskutek czego, w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie z UFK, klientowi kancelarii zasądzono nie tylko opłatę likwidacyjną, ale również różnicę pomiędzy tą opłatą a sumą środków wpłaconych przez niego tytułem ww. umowy. Innymi słowy, klient kancelarii odzyskał całą wpłaconą przez siebie kwotę tytułem umowy ubezpieczenia na życie z UFK w związku z uznaniem jej za nieważną. Wyrok jest prawomocny (sygn. akt: V Ca 603/20).

Zobacz również: jak odzyskać pieniądze z polisolokaty?

Kolejny sukces w odzyskiwaniu oszczędności z polisolokat!
Przewiń do góry