Polisolokaty Orzeczenia

POLISOLOKATY NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA

www.egospodarka.pl | 28 lipca 2015 | Polisolokaty, czyli umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spędzają sen z powiek wielu osobom, które zdecydowały się na skorzystanie z tych produktów. Pierwsze wątpliwości wzbudziły u konsumentów olbrzymie straty osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Klienci firm ubezpieczeniowych odkryli, że na ich kontach oszczędności topnieją, zamiast się pomnażać i stanowić […]

POZEW ZBIOROWY CZY INDYWIDUALNY?

www.egospodarka.pl | 23 lipca 2015 | Wiele osób zainteresowanych odzyskaniem na drodze sądowej tzw. opłaty likwidacyjnej, bezprawnie pobranej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w związku z przedterminową wypłatą środków z polisolokaty, z pewnością zastanawia się, czy w takiej sytuacji dochodzić swoich praw samodzielnie, czy też za pomocą tzw. pozwu zbiorowego. Przekonanie, że tylko ta druga opcja jest skuteczna […]

OPŁATA LIKWIDACYJNA

Jednym z podstawowych problemów klientów, którzy posiadają polisolokaty jest niemożność odzyskania wpłaconych składek z uwagi na stosowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe opłat za dokonanie wykupu ubezpieczenia na poziomie sięgającym 100 % wpłaconej kwoty. Przeciwko dopuszczalności pobierania przez ubezpieczycieli tego typu opłaty ze względu na istotę umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie przemawia szereg argumentów: Uprawnienie do wykupu […]

WALKA Z POLISOLOKATAMI

www.parkiet.com | 12 maja 2015 | Polisy inwestycyjne, nazywane też czasami polisolokatami, to umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Łączą one w sobie formułę ubezpieczenia oraz inwestowania. Ochrona ubezpieczeniowa stanowi jednak w tym wypadku jedynie dodatek do produktu inwestycyjnego i często jest iluzoryczna. Istotą polisolokat jest bowiem przede wszystkim inwestowanie środków zebranych od […]

PRAWO UWALNIA DŁUŻNIKÓW OD DŁUGÓW

www.pap.pl | 12 maja 2015 | Ważną częścią dyskusji VI Bankowego Forum Wierzytelności była ocena przez ekspertów zmian w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Przedstawiciele firm z rynku wierzytelności krytycznie ocenili stosowane przepisy o upadłości konsumenckiej. (…) Eksperci Forum odnieśli się także do zmian w przepisach o komornikach sądowych i egzekucji. Dotychczas ponad 50% […]

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. EKSPERCI KRYTYCZNIE O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

[fusion_text]www.prawo.money.pl | 12 maja 2015| Przedstawiciele firm z rynku wierzytelności krytycznie oceniają stosowane przepisy o upadłości konsumenckiej. Ich zdaniem przepisy te są furtką dla “winnych”, którzy wykażą np., zadłużanie się ponad miarę na skutek niewiedzy, braku znajomości prawa lub niezrozumienia konstrukcji formalnych umów zawieranych z różnymi instytucjami finansowymi. Ważną częścią dyskusji VI Bankowego Forum Wierzytelności […]

SN ZDECYDUJE, KOGO DOTYCZĄ ZAKAZANE KLAUZULE

www.lex.pl | 10 maja 2015 |  Sąd Najwyższy, na wniosek Pierwszego Prezesa SN, ma przyjrzeć się zagadnieniu interpretacji brzmienia art. 47943 k.p.c dot. wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tej chwili rozbieżności w wykładni prawa powodują, że nawet wpisanie do rejestru klauzuli abuzywnej stosowanej np. przez firmę X (np. dotyczącej wysokości opłaty likwidacyjnej polisolokat) w opinii części […]

Przewiń do góry