Jak działa mechanizm polisolokat?

Polisy inwestycyjne nazywane potocznie polisolokatami to umowy ubezpieczenia na życie zawierające ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Pomimo że sprzedawane są zwykle jako produkty ubezpieczeniowe, w rzeczywistości mają charakter inwestycyjny. Oferowana suma ubezpieczenia jest znikoma i służy wyłącznie temu, by umowie formalnie nadać charakter polisy ubezpieczeniowej. Takie działanie pozwala oferującym je instytucjom na obejście restrykcyjnych przepisów dotyczących produktów inwestycyjnych.

Ubezpieczenie na życie zawierające ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, jest zatem produktem inwestycyjnym i większość zgromadzonych przez nas środków inwestowana jest na zasadach zbliżonych do funduszy inwestycyjnych, ale z pominięciem obwarowań prawnych. Doradcy finansowi przedstawiają je zwykle jako produkty bezpieczne z większą stopą zwrotu niż tradycyjne lokaty. Jednak wbrew temu ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy to stosunkowo skomplikowany produkt finansowy, z którego ryzyka konsumenci często nie zdają sobie sprawy. Doradcy finansowi pomijają często np. informacje o ryzyku związanym z lokowaniem środków w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy lub o charakterystyce aktywów wchodzących w skład funduszu, kryteriach ich doboru czy dywersyfikacji.