Polisolokaty OPEN FINANCE – czy w 2021 r. można jeszcze odzyskać pieniądze?

prawnik adwokat od polisolokaty gdzie szukać pomocy

Zainwestowałem w polisolokatę Open Finance, ale wartość moich oszczędności regularnie spadała. Kiedy zrezygnowałem z umowy, Open Finance pobrał jeszcze opłatę likwidacyjną w wysokości 1/3 wartości rachunku. Umowę rozwiązałem 4 lata temu i słyszałem, że to i tak już jest przedawnione. Co robić? Jak odzyskać 100% wartości rachunku od Open Finance?” – Takie wiadomości często otrzymujemy w kancelarii RK Legal od naszych klientów z prośbą o pomoc. 

Klienci kontaktując się z kancelarią mają czasami obawy o cenę takiej usługi. Martwią się, że profesjonalna pomoc prawna jeszcze bardziej nadwyręży ich budżet. Tymczasem porównując skuteczność samodzielnych działań i działań profesjonalistów, prawdopodobieństwo odzyskania należności jest zdecydowanie większa w tym drugim przypadku.  Poniżej zebraliśmy dla Państwa odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. polisolokat.

Rozwiązanie umowy polisolokaty

Być może Twoja polisolokata z Open Finance jeszcze trwa, a Ty co miesiąc wpłacasz kolejne składki, lecz pomimo kolejnych składek Twoje oszczędności kurczą się w zastraszającym tempie.

Dla wielu klientów polisolokaty okazały się pułapką finansową, która co miesiąc powoduje straty. Jeśli twoja polisolokata ciągle traci na wartości, zwykle nie warto w nią brnąć. W takim wypadku w pierwszej kolejności musi dojść do rozwiązania umowy

Jeśli przy zakończeniu umowy ubezpieczyciel pobrał od Ciebie opłatę likwidacyjną, sprawa nie jest stracona – zwrot pieniędzy można uzyskać przed sądem!

Skompletowanie dokumentów

Do odzyskania pobranej przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej niezbędne są: 

  • polisa,             
  • ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które mają zastosowanie do Twojej umowy,
  • rozliczenie umowy, zawierające w szczególności opłaty pobrane przez ubezpieczyciela.

Nie dysponujesz którymś z tych dokumentów? Nic straconego! Na podstawie udzielonego przez Ciebie pełnomocnictwa możemy wezwać Open Finance do ich wydania lub wyegzekwować ich wydanie przed sądem.

Analiza polisolokaty z skuteczną kancelarią

Jeśli nie wiesz, czy w Twojej sprawie da się odzyskać 100% wartości rachunku prześlij nam skan swojej polisy, OWU i rozliczenia umowy, a my bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i doradzimy czy odzyskanie oszczędności jest możliwe. 

Skierowanie sprawy do sądu

Zwykle ubezpieczyciele nie są skłonni do polubownego oddania zatrzymanych oszczędności. Żeby uzyskać zwrot pieniędzy niezbędne jest skierowanie sprawy do sądu. W tym celu najlepiej zwrócić się o  pomoc do zawodowego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.

Kancelaria RK Legal ma wieloletnie doświadczenie w procesach sądowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Mamy za sobą setki wygranych spraw, odzyskanych opłat likwidacyjnych i usatysfakcjonowanych klientów. 

Możemy w Twoim imieniu złożyć pozew do sądu i poprowadzić Twoją sprawę aż do uzyskania prawomocnego wyroku i odzyskania utraconych oszczędności.

Skąd mam wiedzieć, czy Open Finance pobrało ode mnie nielegalną opłatę likwidacyjną? W jakich polisolokatach Open Finance pobierał opłaty likwidacyjne?

Jednak polisolokat, w których Open Financepobierało opłaty likwidacyjne było dużo. Jeśli masz wątpliwości, czy w Twojej sprawie Open Finance pobrało opłatę likwidacyjną – skontaktuj się z nami. Przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatną analizę polisolokaty.

kancelaria polisolokaty warszawa pomoc prawnika adwokata

Czytam OWU i nie widzę w nim „opłaty likwidacyjnej”. Jednak, kiedy rozwiązałem umowę ubezpieczyciel wypłacił mi mniej niż stanowiła wartość rachunku. 

Stosowane przez ubezpieczycieli postanowienia umowne przewidujące pomniejszenie kwoty wypłacanej klientowi w związku z rozwiązaniem umowy określane są różnym mianem, np. opłaty likwidacyjnej, opłaty za wykup, opłaty z tytułu wykupu, opłaty dystrybucyjnej lub opłaty warunkowej, jednak bez względu na przyjętą nomenklaturę w każdym przypadku skutkują one tym samym – zatrzymaniem przez ubezpieczyciela części lub całości środków ubezpieczonego.

W niektórych umowach opłata likwidacyjna przybiera nieco inną, zakamuflowaną postać. Np. ogólne warunki ubezpieczenia stanowią, że w przypadku rozwiązania umowy, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie wykupu w wysokości jedynie 75% wartości rachunku.

Zatem teoretycznie w OWU nie pojawia się żadna opłata. Jednak skutek jest taki sam – przy rozwiązaniu umowy ubezpieczyciel zatrzymuje część Twoich oszczędności. Zdaniem sądów takie postanowienia umowne również stanowią klauzule zabronione. Wyroki sądowe w takich sprawach zwykle zapadają na korzyść konsumentów, zasądzając zwrot pieniędzy zatrzymanych przez ubezpieczyciela.

Jak najbardziej! W korespondencji reklamacyjnej ubezpieczyciele często piszą, że ewentualne roszczenia z umowy i tak uległy już przedawnieniu. Często nie jest to prawda. 

Przez wiele lat trwał spór o to, czy roszczenia o zwrot nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych przedawniają się w terminie 3 lat (jak roszczenia z umów ubezpieczenia) czy też w dłuższym terminie ogólnym. Tą kwestię ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 sierpnia 2018 r. (III CZP 20/18) przesądził o stosowaniu we wskazanym przypadku ogólnych zasad przedawnienia określonych w art. 118 kodeksu cywilnego, tj. terminu dłuższego.

Oznacza to, że roszczeń z tytułu opłat likwidacyjnych z polisolokat, które zostały rozwiązane przed 9.07.2018 r. można dochodzić przez 10 lat po rozwiązaniu umowy, a nie tylko przez 3 lata jak twierdzą ubezpieczyciele.

W wyniku nowelizacji kodeksu cywilnego powyższy 10-letni termin został skrócony do lat 6, ale dotyczy to tylko umów rozwiązanych po 9.07.2018 r.

Miałem z Open Finance umowę ubezpieczenia z UFK OVB future Invest. Rozwiązałem ją w 2013 roku. Czy mogę jeszcze odzyskać opłatę likwidacyjną?”

Jak najbardziej! Dla umów rozwiązanych przed 9.07.2018 r. termin przedawnienia roszczeń o zwrot opłaty likwidacyjnej wynosi aż 10 lat.

W grudniu 2018 r. przestałem opłacać składki dostałem od Open Finance pismo, że moja polisolokata Omniprofit uległa przez to rozwiązaniu, a ubezpieczyciel zatrzymał sobie część moich oszczędności. Ile mam czasu na wystąpienie do sądu?” 

W powyższym wypadku termin przedawnienia wynosi 6 lat. Jednak nie warto zwlekać! 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej w temacie polisolokat, zapraszamy do kontaktu z mec. Szymonem Guniewiczem.

Przewiń do góry