WALKA Z POLISOLOKATAMI

www.parkiet.com | 12 maja 2015 |

MK_head_miniPolisy inwestycyjne, nazywane też czasami polisolokatami, to umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Łączą one w sobie formułę ubezpieczenia oraz inwestowania. Ochrona ubezpieczeniowa stanowi jednak w tym wypadku jedynie dodatek do produktu inwestycyjnego i często jest iluzoryczna. Istotą polisolokat jest bowiem przede wszystkim inwestowanie środków zebranych od klientów, oczywiście za stosowną opłatą pobieraną przez firmę ubezpieczeniową. Polisolokaty swoją konstrukcją zbliżone są do funduszy inwestycyjnych, jednak nie podlegają tym samym co fundusze regulacjom prawnym, w związku z czym nie muszą spełniać surowych wymogów dotyczących dywersyfikacji oraz płynności portfela inwestycyjnego, przewidzianych w ustawie o funduszach inwestycyjnych. W konsekwencji mamy często do czynienia z sytuacją, w której środki zgromadzone w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym są lokowane wyłącznie w jednym instrumencie finansowym, co jest sprzeczne z podstawowymi zasadami inwestowania. (…)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wraz z Ministerstwem Finansów zamierzają pomóc klientom firm ubezpieczeniowych „wyjść” z polis inwestycyjnych bez ponoszenia strat. Obecnie trwają prace nad zmianami w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej, przewidującymi m.in. możliwość odstąpienia przez klienta od umowy o polisolokatę. Niestety, zgodnie z założeniami do nowelizacji, prawo odstąpienia przysługiwać będzie wyłącznie tym klientom, którzy przystąpili do umowy po dniu wejścia w życie zaproponowanych zmian. W konsekwencji nowelizacja nie rozwiąże problemu setek tysięcy ludzi, którzy na inwestycjach w polisolokaty stracili często oszczędności całego życia.

 

WALKA Z POLISOLOKATAMI
Przewiń do góry