SN ZDECYDUJE, KOGO DOTYCZĄ ZAKAZANE KLAUZULE

www.lex.pl | 10 maja 2015 | 

Sąd Najwyższy, na wniosek Pierwszego Prezesa SN, ma przyjrzeć się zagadnieniu interpretacji bSR_head_minirzmienia art. 47943 k.p.c dot. wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tej chwili rozbieżności w wykładni prawa powodują, że nawet wpisanie do rejestru klauzuli abuzywnej stosowanej np. przez firmę X (np. dotyczącej wysokości opłaty likwidacyjnej polisolokat) w opinii części sądów nie rozciąga się także na innych przedsiębiorców stosujących takie samo lub podobne postanowienie umowne. – To, jaką uchwałę w tej sprawie podejmą sędziowie SN będzie miało kluczowe znaczenie dla konsumentów walczących np. z nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych stwierdza Szymon Guniewicz z kancelarii RK Legal

Więcej na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-zdecyduje-kogo-dotycza-zakazane-klauzule

SN ZDECYDUJE, KOGO DOTYCZĄ ZAKAZANE KLAUZULE
Przewiń do góry