POLISOLOKATY NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA

www.egospodarka.pl | 28 lipca 2015 |

Polisolokaty, czyli umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spędzają sen z powiek wielu osobom, które zdecydowały się na skorzystanie z tych produktów. Pierwsze wątpliwości wzbudziły u konsumentów olbrzymie straty osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Klienci firm ubezpieczeniowych odkryli, że na ich kontach oszczędności topnieją, zamiast się pomnażać i stanowić zabezpieczenie przyszłości. Następnie chcąc zrezygnować z umowy dowiedzieli się, że została przygotowana tak, iż tzw. opłata likwidacyjna pozwala firmie przejąć wszystkie zgromadzone dotychczas środki. 27 marca 2015 r., Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok, w którym uznał, że polisolokaty są nieważne z mocy prawa. Co ta decyzja oznacza dla klientów firm ubezpieczeniowych?

więcej na: www.egospodarka.pl

POLISOLOKATY NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA
Przewiń do góry