Autor: polisolokaty

PRAWO UWALNIA DŁUŻNIKÓW OD DŁUGÓW

www.pap.pl | 12 maja 2015 | Ważną częścią dyskusji VI Bankowego Forum Wierzytelności była ocena przez ekspertów zmian w Ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Przedstawiciele firm z rynku wierzytelności krytycznie ocenili stosowane przepisy o upadłości konsumenckiej. (…) Eksperci Forum odnieśli się także do zmian w przepisach o komornikach sądowych i egzekucji. Dotychczas ponad 50% […]

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. EKSPERCI KRYTYCZNIE O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

[fusion_text]www.prawo.money.pl | 12 maja 2015| Przedstawiciele firm z rynku wierzytelności krytycznie oceniają stosowane przepisy o upadłości konsumenckiej. Ich zdaniem przepisy te są furtką dla “winnych”, którzy wykażą np., zadłużanie się ponad miarę na skutek niewiedzy, braku znajomości prawa lub niezrozumienia konstrukcji formalnych umów zawieranych z różnymi instytucjami finansowymi. Ważną częścią dyskusji VI Bankowego Forum Wierzytelności […]

SN ZDECYDUJE, KOGO DOTYCZĄ ZAKAZANE KLAUZULE

www.lex.pl | 10 maja 2015 |  Sąd Najwyższy, na wniosek Pierwszego Prezesa SN, ma przyjrzeć się zagadnieniu interpretacji brzmienia art. 47943 k.p.c dot. wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tej chwili rozbieżności w wykładni prawa powodują, że nawet wpisanie do rejestru klauzuli abuzywnej stosowanej np. przez firmę X (np. dotyczącej wysokości opłaty likwidacyjnej polisolokat) w opinii części […]

Przewiń do góry