Autor: Redakcja

POLISOLOKATY NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA

www.egospodarka.pl | 28 lipca 2015 | Polisolokaty, czyli umowy na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spędzają sen z powiek wielu osobom, które zdecydowały się na skorzystanie z tych produktów. Pierwsze wątpliwości wzbudziły u konsumentów olbrzymie straty osiągane przez ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Klienci firm ubezpieczeniowych odkryli, że na ich kontach oszczędności topnieją, zamiast się pomnażać i stanowić […]

POZEW ZBIOROWY CZY INDYWIDUALNY?

www.egospodarka.pl | 23 lipca 2015 | Wiele osób zainteresowanych odzyskaniem na drodze sądowej tzw. opłaty likwidacyjnej, bezprawnie pobranej przez towarzystwo ubezpieczeniowe w związku z przedterminową wypłatą środków z polisolokaty, z pewnością zastanawia się, czy w takiej sytuacji dochodzić swoich praw samodzielnie, czy też za pomocą tzw. pozwu zbiorowego. Przekonanie, że tylko ta druga opcja jest skuteczna […]

OPŁATA LIKWIDACYJNA

Jednym z podstawowych problemów klientów, którzy posiadają polisolokaty jest niemożność odzyskania wpłaconych składek z uwagi na stosowanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe opłat za dokonanie wykupu ubezpieczenia na poziomie sięgającym 100 % wpłaconej kwoty. Przeciwko dopuszczalności pobierania przez ubezpieczycieli tego typu opłaty ze względu na istotę umowy kapitałowego ubezpieczenia na życie przemawia szereg argumentów: Uprawnienie do wykupu […]

WALKA Z POLISOLOKATAMI

www.parkiet.com | 12 maja 2015 | Polisy inwestycyjne, nazywane też czasami polisolokatami, to umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Łączą one w sobie formułę ubezpieczenia oraz inwestowania. Ochrona ubezpieczeniowa stanowi jednak w tym wypadku jedynie dodatek do produktu inwestycyjnego i często jest iluzoryczna. Istotą polisolokat jest bowiem przede wszystkim inwestowanie środków zebranych od […]

Przewiń do góry