Jakie zagrożenia dla konsumentów niosą polisolokaty?

Jakie zagrożenia dla konsumentów niosą polisolokaty?

Polisolokaty zawierające ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, które w założeniu i obietnicach doradców miały przynosić wysokie zyski dla wielu konsumentów okazują się pułapką. Po kilku miesiącach regularnych wpłat klient orientuje się, że na jego koncie nie tylko brak jest jakichkolwiek zysków, ale zgromadzone aktywa są wręcz mniejsze od tych, które w danym okresie wpłacono.

Dlaczego tak się dzieje?

Najczęściej ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (UFK) ponosi olbrzymie straty na skutek niewłaściwego zarządzania lub lokowania środków w obarczone dużym ryzykiem papiery wartościowe, emitowane przez spółki z nim powiązane. Mimo to klient, który chce rozwiązać umowę dowiaduję się, że zgodnie z jej zapisami musi kontynuować opłacanie składek, bo w przeciwnym razie firma ubezpieczeniowa pobierze od niego tzw. „opłatę likwidacyjną” sięgającą nawet 100% wpłaconej kwoty. Co za tym idzie, często okazuje się, że nie dostaną ani złotówki z wpłaconych przez siebie środków.