Wynagrodzenie za prowadzone sprawy

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest indywidualnie uzgadnianie z naszymi klientami. Nie pobieramy opłat za analizę dokumentów. Na pierwszym spotkaniu nasi eksperci rzetelnie przedstawią możliwości działania w danej sprawie i korzystając z doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw zaproponują plan odzyskiwania zainwestowanych środków.