Na czym polega wsparcie Kancelarii?

Kancelaria Rączkowski, Kwieciński, Adwokaci kompleksowo wspiera klientów w dochodzeniu swoich praw i odzyskiwaniu pieniędzy wpłaconych na konto polisolokat. W pierwszej kolejności bezpłatnie dokonujemy analizy produktu posiadanego przez klienta pod kątem możliwości dochodzenia zwrotu wpłaconych środków. Następnie w imieniu naszych klientów kontaktujemy się z wybraną instytucją i próbujemy zakończyć sprawę polubownie. W przypadku niemożności takiego załatwienia sprawy, kierujemy ją na drogę postępowania sądowego.

Zwrotu wpłaconych do Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych środków można dochodzić na trzy sposoby:

  • w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK),
  • w postępowaniu indywidualnym,
  • w postępowaniu zbiorowym.

W postępowaniach indywidualnych lub zbiorowych dochodzimy w imieniu naszych klientów zwrotu składek utraconych na skutek niewłaściwego zarządzania. Dotyczy to sytuacji, w której końcowa wartość polisy jest niższa od kwoty wpłaconej do UFK.

Jakich dokumentów potrzebujemy?