Jak rozwiązać umowę bez ponoszenia opłaty likwidacyjnej?

Wbrew temu, co sugerują swoim klientom firmy ubezpieczeniowe polisolokatę można rozwiązać bez ponoszenia opłaty likwidacyjnej. Kancelaria Rączkowski, Kwieciński Adwokaci kompleksowo wspiera klientów i przeprowadza ich przez proces dochodzenia kwoty wpłaconej do UFK. Począwszy od analizy zapisów umowy, rozwiązań polubownych, przez skierowanie pozwu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zbadaniem zgodności postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia stosowanych przez firmę z prawem po postępowania o zapłatę skierowane przeciwko ubezpieczycielom.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wielokrotnie wskazywał, że stosowanie opłat likwidacyjnych jest niezgodne z prawem. Tego typu postanowienia są wpisywane do rejestru tzw. klauzul niedozwolonych, co skutkuje zakazem ich stosowania.

Wpisy, które zostały uznane za niedozwolone – > czytaj więcej…