Czy można odzyskać środki utracone na skutek spadku wartości polisy?

Tak. Kancelaria Rączkowski, Kwieciński Adwokaci zajmuje się dochodzeniem zwrotu całej kwoty wpłaconej do Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego w ramach polisolokaty, nie tylko zwrotu opłaty likwidacyjnej.

Działania podmiotów oferujących polisolokaty stanowią często tzw. niedozwolone praktyki umowne, a szereg zapisów w polisach stosowanych przez UFK kwalifikowanych jest przez sądy jako tzw. niedozwolone klauzule umowne. Na tej podstawie konsumenci mają do dyspozycji wiele instrumentów prawnych, dzięki którym mogą odzyskać nie tylko opłatę likwidacyjną, ale również środki utracone na skutek niewłaściwego zarządzania funduszem. Swoich praw można dochodzić w trakcie obowiązywania umowy, a także po jej zerwaniu. Klienci mają 3 lata na dochodzenie utraconych środków, licząc od dnia rozwiązania umowy polisolokaty.