JAKICH DOKUMENTÓW POTRZEBUJEMY?

W zależności od typu wykupionego produktu inwestycyjnego oraz etapu, na którym poszukiwana jest pomoc prawna, różny będzie katalog dokumentów niezbędnych do przedstawienia w sądzie celem dochodzenia swoich praw. Zasadniczo jednak wskazać można na podstawowy katalog obejmujący:

  • Polisę/certyfikat/deklarację przystąpienia
  • Aneksy do polisy – jeżeli były zawarte
  • Potwierdzenia wpłaty składek
  • Pismo od UFK o rozwiązaniu polisy, zawierające rozliczenie polisy
  • Pismo od UFK zawiadamiające o opłacie likwidacyjnej jaka zostanie pobrana w przypadku zamknięcia polisy
  • Państwa adres e-mail i numer telefonu