Pomimo, że polisolokaty sprzedawane są zwykle jako produkty ubezpieczeniowe, w rzeczywistości mają charakter inwestycyjny. Oferowana suma ubezpieczenia jest znikoma i służy wyłącznie temu, by umowie formalnie nadać charakter polisy ubezpieczeniowej.

czytaj więcej

Po kilku miesiącach regularnych wpłat po zawarciu umowy na polisolokaty klient orientuje się, że na jego koncie nie tylko brak jest jakichkolwiek zysków, ale zgromadzone aktywa są wręcz mniejsze od tych, które w danym okresie wpłacono. Dlaczego tak się dzieje?

czytaj więcej...

Wbrew temu, co sugerują swoim klientom firmy ubezpieczeniowe, polisolokata może zostać rozwiązana bez ponoszenia opłaty likwidacyjnej. Kancelaria Rączkowski, Kwieciński Adwokaci kompleksowo wspiera klientów i przeprowadza ich przez proces dochodzenia kwoty wpłaconej do UFK.

czytaj więcej...

Działania podmiotów oferujących polisolokaty stanowią często tzw. niedozwolone praktyki umowne, a szereg zapisów w polisach stosowanych przez UFK kwalifikowanych jest przez sądy jako tzw. niedozwolone klauzule umowne.

czytaj więcej...

W pierwszej kolejności bezpłatnie dokonujemy analizy produktu, jakim jest polisolokata, posiadanego przez Klienta pod kątem możliwości dochodzenia zwrotu wpłaconych środków.

czytaj więcej...

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest indywidualnie uzgadnianie z naszymi Klientami. Nie pobieramy opłat za analizę dokumentów dotyczących polisolokaty i rozwiązania umowy.

czytaj więcej...